– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Att känna sig trygg är viktigast för eleverna

Skolinspektionen har genomfört en stor undersökning där landets alla 5:or, 9:or och årskurs 2:or, gymnasiet har fått svara. Att få känna sig trygg i skolan är den viktigaste frågan för eleverna. Eleverna saknar också inflytande och att få vara med att utforma skolans ordningsregler. Att vara medaktörer i utformandet av skolans sociala miljö och kultur. Är det här frågor som ni vill ta tag i på er skola och skulle vilja ha stöd,  hör av er till mig  – Över 20-års erfarenhet av att arbeta med trygghetsfrågor och elevinflytandefrågor – hur vi tillsammans med eleverna bygger en trygg, trivsam och hälsofrämjande skolmiljö och skolkultur. Här kan ni läsa och höra om undersökningen
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm