– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Lunchmöte

Idag har jag haft lunchmöte med Magnus Lindgren, generalsekreterare på stiftelsen Tryggare Sverige (se länk nedan) och Jan Landström, kriminolog och brottsförebyggande strateg Nacka kommun. Ett spännande bokprojekt stod på dagordningen. Återkommer i höst när planerna börjar sättas i verket. Länkar: Stiftelsen Tryggare Sverige

Mera ANT- möten

Det har varit bråda ANT-mötesdagar i dagarna. Igår var jag på Socialdepartementet tillsammans med Oberoendeprojektets styrgrupp och diskuterade ANT-frågorna med de sakkunniga där, idag var det Länsstyrelsen i Stockholms län som bjöd in till seminarium om Regeringens ANDT-strategi och hur den skall omsättas i lokalt arbete. Diskussionernas vågor går som vanligt höga, men hur mycket verkstad kommer det att bli? Och många är nyfikna och undrar vad som ska falla ut av det uppdrag Skolverkeket har fått av regeringen. Att utreda skolans ANT-arbete samt komma med förslag på förbättringar. Jag tillhör en av de mest nyfikna på den frågan – kom igen nu Skolverket – ge oss något riktigt bra nu!

Projekt Oberoende och debatt

Igår var det först möte med styrgruppen för projektet Oberoende som jag ska vara projektledare för med start i höst. I styrgruppen sitter representanter för Ungdomens Nykterhetsförbund, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle och A Non Smoking Generation. Projektet handlar om att ta fram en för organisationerna gemensam verksamhetsplattform för drogförebyggande arbete riktat till ungdomar. Jag kommer berätta mer framöver. Därefter bar det iväg till Fryshuset som anordnade debatt om ungdomars livsvillkor samt möjligheter till delaktighet och inflytande. Utgångspunkten var den undersökning som Fryshuset har låtit göra genom sin Fryshusetandan turné runt landet. Flera tusen ungdomar har kommit till tals. Och en intresant koppling mellan mina två möten under denna dag var att ungdomar uppfattar alkohol som ett stort problem. Läs mer i Fryshusets debattartikel här nedan. Slutligen – Lena Adelsohn Liljeroth (Idrotts- och kulturministern) deltog i debatten. Hennes slutord, angående hur stärka ungdomar och verka för att de inte hamnar i negativa beteenden, var – Skolan är den viktigaste arenan – YES!

Möte med nätverket Gilla din ekonomi

20110519143744_logo2 Idag på förmiddagen var jag på möte med nätverket – Gilla din ekonomi. I nätverket ingår myndigheter, organisationer och företag som har det gemensamt att de alla är aktörer i den finansiella sektorn. Så här beskriver man nätverket och satsningen på hemsidan ”GillaDinEkonomi är Sveriges officiella satsning för att öka den finansiella folkbildningen i samhället. Då ett flertal myndigheter, organisationer och företag tillsammans samverkar, är målet att öka medborgarnas kunskap när det kommer till finansiell folkbildning.” Skolan är en av de arenor som nätverket vill stödja med utbildning, material, föreläsare med mera. Jag var inbjuden till mötet av Finansinspektionen som jag tidigare har samarbetet med kring temat privatekonomi i gymnasieskolan(se länk nedan till ämnesövergripande undervisningsmaterial för gymnasiet). Vi får se vad dagens nätverksmöte kan resultera i.
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm