– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Vetenskaplig artikel publicerad

Jag har haft äran och möjligheten att sedan 2010 arbeta tillsammans med ett gäng skarpa forskare med att utveckla en metod för tobaksförebyggande arbete i skolan. Nu har vi tillsammans beskrivit metod och utvecklingsarbete, praktik och teori, i en vetenskaplig artikel. http://www.socialmedicinsktidskrift.se/…/art…/view/1868/1685 Jag har tidigare publicerats ett tjugotal gånger med olika metod-, handlednings- och utbildningsmaterial, läromedel och artiklar, men aldrig tidigare i ett så här vetenskapligt sammanhang. Så det känns stort och väldigt roligt för egen del, men även för den metod som vi utvecklat, som förtjänar ett ”vetenskapligt erkännande” och för A Nonsmoking Generation som varit projektbärande organisation. Ett särskilt tack till ”mitt forskarteam” Anita, Per och Maria, som prestigelöst, nyfiket och tålmodigt utmanat och stöttat mig i utvecklingsarbetet av denna metod och som också lät mig vara med att skriva artikeln.
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm