– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Ordning och redadebatten

Utbildningsminister Jan Björklund har tillsatt Metta Fjelkner, nyligen avgången ordförande för Lärarnas Riksförbund, som utredare. Det hon ska utreda är hur vi kan skapa ”ordning och reda” i skolan. Min fråga blir – Vad sägs om att ta en annan utgångspunkt för hennes uppdrag än det numera så slitna ”ordning och reda” mantrat. Och istället fråga oss hur skapar vi trygghet, trivsel, arbetsro och arbetsglädje i skolan? Och svaret på den frågan behöver inte utredas, det vet vi. Tillitsfulla relationer mellan elever och lärare. Och som det går att läsa i nedanstående länkade text av Susanna Birgersson. Uppmuntran är en viktig ingrediens i att skapa sådana relationer.

Läs artikel: http://www.dn.se/ledare/signerat/arbetsro-lat-lararna-inspirera-varandra/

Utvecklingsarbete i Kronobergs län

utvecklingsarbete-kronobergs-lan

Jag har nu haft Växjö som boendeort de senaste tre dagarna. Anledningen till det är att jag har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län och Landstinget Kronoberg att projektleda ett utvecklingsarbete som går under namnet – Tobaksfri skola Kronoberg. Under dessa tre dagar har vi besökt och haft planeringsmöten med de sex skolor som ska delta i utvecklingsarbetet. Vi kommer under våren att genomföra förankringsarbete på skolorna samt ge dem en grundläggande utbildning. Sedan fortsätter vi att ge dem stöd och handledning under hela läsåret HT 2014 – VT 2015. Målsättningen är att dessa skolor sedan ska kunna fungera som inspirationskällor för övriga skolor i länet.

Samtal med Anna Ekström

samtal-med-anna-ekstrom

I dag träffade jag Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket. Vi diskuterade hur tobaksfrågan bör hanteras i skolmiljön. Som ni ser på bilden så fångades vårt samtal på film. Och Skolverkets film om Tobaksfri skola kommer vara klar i mars och då läggas upp på Skolverkets hemsida. Då får ni veta vad vi sa.

© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm