– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Film om Tobaksfri skoltid

I början av året så skrev jag manus och spelade in en film för Skolverkets räkning om hur skolor kan ta sig an uppgiften att bli tobaksfria. Den är nu – äntligen – färdigredigerad och upplagd på Skolverkets hemsida. Ni kan se den här – Tobaksfri skola om skolans ansvar och möjligheter i det tobaksförebyggande arbetet.  Filmen är tänkt att användas som diskussionsunderlag vid APT-möten eller varför inte mellan lärare, elever och deras föräldrar på föräldramöten. Förhoppningsvis kan den vara ett stöd för de skolor som vill utveckla ett långsiktigt hållbart tobaksförebyggande arbete på skolan.
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm