– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Hallå, världen förändras

Jag håller med Hans Rosling. Vi kan inte ha kunskaper vars bäst före datum har gått ut för 30 år sedan. Det ger oss en skev världsbild och gör att vi fattar beslut från helt fel grunder. Skolans undervisning måste handla om världen som den ser ut idag. Och hur den förväntas se ut imorgon. Därför hoppas jag att alla lärare i SO-ämnena ersätter någon gammal lärobokstext om världens överbefolkning och om den svenska biståndspolitiken med Hans Roslings kolumn från dagens DN som bifogas här nedan. Länkar: Hans Roslings kolumn
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm