– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Hemmasittande elever måste ges förutsättningar att komma tillbaka till skolan

Skollagen är mycket tydlig och lättolkad när det gäller detta – Alla elever ska utifrån sina förutsättningar ges stöd att genomföra och klara av skolan. Det är inte förhandlingsbart, det är inget vi av kostnadsskäl kan välja bort. Skolor och deras huvudmän måste bli mycket bättre på det här och avsätta de resurser som krävs. De samhällskostnader som krävs för detta är här och nu – jag vet – men de långsiktiga vinsterna av att ”alla barn” får en god skolgång är mångdubbla kostnaderna. Det vet vi ju. Läs Malena Ernmans och Jiang Millingtons viktiga artikel här: Våra barn slogs ut i den svenska skolan.
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm