– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Idéer och möjligheter av vitt skilda slag

Den här veckan har bjudit på en svåröverträffad mix av möten, utbyte av tankar, föreläsningar samt planering av projekt. Eller vad sägs som verksamhets- och metodutveckling med A Non Smoking Generation. Upplägg av höstens föreläsningar för föräldrar med Maria Ungdom och Stadsdelsförvaltningen Enskede, Årsta, Vantör. Första samtalet om ett eventuellt partnerskap/samarbete med annat skolutvecklingsföretag. Ombedd att läsa igenom och komma med synpunkter på en ej ännu utgiven bok om brott i skolan. Föreläsning och diskussion om tobaksförebyggande arbete med Täby kommuns brottsförebyggande råd och slutligen kronan på verket – Hur kan filosofisk praxis användas i skolan för att öka elevernas förmåga att reflektera, utveckla verktyg för logiskt tänkande samt argumentera för sina åsikter. En kul vecka helt enkelt.
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm