– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Idéskrift från Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) presenterade i veckan en ny idéskrift om – Att förebygga brott och problembeteenden i skolan. I skriften tar man bland annat upp vikten av kartläggning av ”Hot spots” i skolan. Det vill säga de platser i skolan där, och de tidpunkter då, mest brott och våld uppstår. Man menar att genom att kartlägga dessa kan skolan öka vuxennärvaron på dessa platser och tidpunkter och på så sätt minska våld och brott. Man resonerar även kring skolans fysiska miljö och hur man bör öka transparensen och olika sätt att öka vuxenkontrollen. Exempel tas bland annat från Nacka och Tyresö. Idéskriften finns att ladda ned på nedanstående länk. Länkar: Idéskrift – Att förebygga brott och problembeteenden i skolan
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm