– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Inspiratörer från NSG

Sedan 1994 har jag arbetat med metodutveckling för A Non Smoking Generation och årligen utbildat organisationens Inspiratörer (Tobaksinformatörer). Inspiratörerna är ungdomar i åldern 18 – 23 år som dagligen möter elever runt om i landet. Totalt har A Non Smoking Generations Inspiratörer mött över 1,5 miljoner elever sedan starten 1982. Inspiratörerna agerar tobaksfria förebilder och leder diskussioner och övningar med eleverna som får dem att aktivt ta ställning i tobaksfrågan. Inspiratörerna och deras besök är ett mycket bra komplement till skolans eget tobaksförebyggande arbete. Vill ni boka ett klassbesök maila till info@nonsmoking.se eller ring 08 10 93 00. Nedan länk till TV 4 där ni får träffa Elsa (Inspiratör) och de elever hon just har haft klassbesök med i Matfors skola, Sundsvall. Länkar: TV 4 Om A Non Smoking Generations klassbesök
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm