– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Jakten på ”maskulinitet”….

Intressant artikel i DN. Forskaren Michael Kimmel har intervjuat en antal unga män med förflutet i nynazistiska grupperingar. Han har kommit fram till att en gemensam nämnare är dessa unga killars jakt på maskulinitet. Läs mer i artikel nedan. Kimmel menar också att vi måste börja i tidiga år i skolan med att försöka påverka unga killars trygghet, självkänsla, känsloliv, syn på könsroller m.m. för att förebygga rekrytering till dessa grupperingar. Under 2009 jobbade jag fram ett skolmaterial för organisationen EXIT som just tar upp frågorna ur det perspektivet. Går att beställa hos EXIT, Fryshuset. Nu på väg till Borås för en heldagsutbildning för skolpersonal imorgon. Länkar: DN artikel Jakten på maskulinitet
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm