– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Kvällsföreläsning

Ikväll, ska jag tillsammans med representanter från polis och Maria Ungdom hålla i en föreläsningskväll för föräldrar om Cannabis. Cannabisanvändandet har återigen ökat bland ungdomar, inte minst hos unga tjejer. Syftet med kvällen är att få föräldrar att vara mer vaksamma och agera på varningssignaler. En av dessa varningssignaler är tobaksrökning – min föreläsningspunkt för kvällen går därför under rubriken – Cannabis är inte det första man röker!
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm