– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Länsstyrelsens konferens

I går var jag och föreläste på Länsstyrelsen i Stockholms konferens – Tobaksfri skola. Ett 50-tal lärare, skolledare och skolsköterskor deltog. Jag gav då en kort rapport om statusen på det arbete som jag just nu utför för Skolverket. Jag är anlitad för att ta fram ett stödmaterial för skolans ANDT-arbete. Mitt uppdrag ligger inom ramen för Skolverkets regeringsuppdrag. Materialet kommer att läggas upp senare i vår på Skolverkets hemsida – så om ni är intresserade av det, håll ögonen öppna. (ANDT – Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak).
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm