– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Lite roligt är det

Igår fick man som DN-prenumerant en 40-sidig bilaga från Stockholms stads utbildningsförvaltning. Skola och utveckling var det lovande namnet på bilagan. Och eftersom jag är intresserad av och jobbar med skolutvecklingsfrågor så började jag läsa. Skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) inledde: ”Vi går från en skola där kunskapsresultat inte var viktiga, där läxor och prov var fåtaliga och läraren helst skulle hålla sig i bakgrunden. I den nya skolan ser vi i stället fler resultatmätningar, tidigare och tydligare betyg och lärarledd undervisning som en självklarhet.” Jag får lust att slå igen bilagan med en gång. Det är så vansinnigt tröttsamt med dessa politiska och synnerligen självgoda förenklingar som Lotta Edholm håller sig med, precis som partikamrat Jan Björklund gör. Björklund/Edholm har för vana att fullständigt svartmåla skolan före herr Björklund fick uppdraget som skol- och utbildningsminister för att därefter framhärda att nu jäklar har vi (det vill säga Björklund och Edholm) skapat den NYA skolan där ordning, reda, kunskap och kontroller råder. En skola där riktiga kunskaper, inget flum (som vi naturligtvis förstår var huvudämne i den skola vi hade före Björklund/Edholm tillträdde), är det som gäller. Bland annat skriver Edholm som ett led i byggandet av den NYA skolan att en stor satsning görs på matematik så att våra elever ska bli morgondagens ingenjörer. Det är vägen för att rädda Sverige i en globaliserad värld.Jag läser trots allt vidare i bilagan och på näst sista sidan hittar jag en intervju med Dr Yong Zhao, amerikansk forskare med rötterna från Kina. Som apropå det här med globaliseringen säger: ”Jag ser faror med utbildningsreformer som bygger på centralisering, standardisering och testbaserat ansvar. Där resultaten i undersökningarna PISA och TIMMS (som mäter kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse red anm) ses som avgörande i strävan efter att våra elever måste bli bättre än andra. Dr Zhaos lösning är istället mångfald med utbildning inom flera ämnesområden. Han säger, hittills har vi värderat de kunskaper som är relaterade till vänstra hjärnhalvan allra högst. Men dessa har förlorat i värde på grund av att Asien gör det bättre och billigare, på grund av att det är kunskaper som kan automatiseras och inte efterfrågas i samma utsträckning längre. Viktiga intelligenser för den konceptuella tidsåldern är att kunna skapa design, berättelser, musik, mening, lek och förmågan till empati. Den högra hjärnhalvan styr det artistiska, nya idéer, berättande, fiction-författande – mjuka mänskliga färdigheter som skolan nedvärderar. ” Ja, vad ska man säga. Lite roligt är det att intervjun med Dr Yong Zhao dyker upp som en diametralt motsatt inställning till Edholm. Den NYA skolan kanske ändå inte är så NY utan egentligen ganska flummig och gammaldags.
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm