– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Polisen: Det röks överallt

Den här rubriken gick att läsa i dagens Metro. Artikeln handlade om det tillslag som polisen genomfört på en grundskola i Stockholm. Där man tog in ett tiotal elever för förhör om misstänkt ”cannabishärva”. Polisens uttalande som blev Metros rubrik avser cannabisrökning som man menar sker näst intill helt öppet hemma, i parker och på skolgårdar. Och även om uttalandet kanske är lite väl drastiskt så är faktum att cannabisrökningen kraftigt har ökat bland ungdomar under senare år. Vad som inte framkommer i artikeln och som inte heller alltid lyfts i debatten är – att det är just det – att det röks överallt som är en stor anledning till att ungdomars bruk av cannabis nu ökar. Och då pratar jag inte om cannabisrökning utan om vanlig rökning av tobak samt den allt mer utbredda ”sociala aktiviteten” att röka vattenpipa. Ingen börjar att röka cannabis, det första man röker är cigaretter eller vattenpipa. Det är det första normbrottet på drogtrappan. Det är där och då man lär sig dra halsbloss. Det är där och då, vid gemenskapen kring vattenpipan, man börjar fundera över och diskutera huruvida cannabisrökning egentligen är så mycket värre än att dricka alkohol. Och varför borde då inte cannabisrökning vara legalt? Tobaks- och vattenpiperökning tränar ungdomar inför cannabisdebuten och tobaks- och vattenpiperökningen avtrubbar drogrestriktiva normer hos ungdomarna. Steget från tobak till cannabis är kort. Det visar bland annat den undersökning som Statens Folkhälsoinstitut har genomfört på sex gymnasieskolor i Skåne. Hela 64% av de ungdomar som uppgav att de var rökare, medgav att de testat alternativt brukade cannabis. Så när vi från vuxenvärldens och samhällets sida med förfäran reagerar och agerar på ungdomars bruk av cannabis är vi väldigt sent ute. Lagförbudet mot rökning på skolgårdar blir myndigt i år (instiftades 1994). Lagförbudet mot försäljning av tobak till minderåriga fyller moped (instiftades 1997). Trots alla dessa år av förbud mot rökning på skolgårdar och försäljning av tobak till minderåriga har väldigt lite hänt och det röks (faktiskt) överallt (inte minst på skolgårdar). Och de som röker överallt är minderåriga som i väldigt många fall har köpt sin tobak själva. Eller så är det som min 14–åriga son vittnar om. En del av hans klasskamrater går på lunchrasten och ställer sig utanför pressbyråkiosken vid tunnelbanan. Där frågar de vuxna som går förbi om de kan gå in och köpa cigaretter till dem. De behöver inte stå där särskilt länge eller fråga särskilt många. De har snart sina cigaretter inhandlade. Den oerhörda slapphet som råder kring ungdomars bruk av tobak är anledningen till cannabisexplosionen. Mer än varannan ung människa som börjar röka tobak kommer att testa cannabis. Och de skolor som inte tycker att det är så viktigt att sträva efter att hålla skolgården rökfri, den handlare som säljer tobak till minderåriga och framför allt DU som går in och köper cigaretter till min sons klasskamrater är en starkt bidragande orsak till denna utveckling. Det är ett tungt ansvar att bära.
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm