– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Rökning tillåten!?

Trots att det enligt lag sedan 1994 är förbjudet att röka på skolgården så röks det i stort sett på varenda skolgård i Sverige. Och trots att skolan enligt denna lag har ett ansvar för att motverka att så sker så visar nu den undersökning som Länsstyrelsen i Stockholm har genomfört att en majoritet av undersökta skolor till och med underlättar rökning genom att erbjuda rökkurer och askfat på skolgården. Man mattas av den flathet och okunskap som visas i den här frågan. Så vi tar det en gång till – Rökning är smittsamt. I de miljöer tobaksbruket får härja fritt börjar fler att bruka tobak. Tobakslagen är en skyddslag framtagen för att förhindra denna smittspridning. För att skydda barn och unga från att börja bruka tobak. Skolor som underlättar rökning på skolgården underlättar med andra ord smittspridning. På de skolorna skapar de rökare. Forskningen är glasklar med den slutsatsen. Det är följdaktligen en riskfaktor om min son eller dotter väljer exempelvis ett gymnasium som har ett mysigt litet lusthus som rökhus. En riskfaktor som riskerar att hämma mitt barns möjligheter till ett bra liv. Jag önskar att fler föräldrar tar reda på och lägger in det i kalkylen när de diskuterar framtida gymnasieval med sina barn. Då blir det en konkurrensfördel att ta tag i rökfrågan på skolan. Och då kanske vi får se en skillnad. För lagstiftning är ju uppenbarligen inte något som påverkar skolan i någon högre utsträckning! PS: Det är inte någon omöjlighet att motverka tobaksbruket på skolor. Det finns fungerande verktyg/arbetssätt. Skolor som har tagit tag i tobaksfrågan har fått fantastiska resultat. skicka mig ett mail niklas@skoluppdraget.se så berättar jag mer. Länkar: DN artikel om Länsstyrelsens undersökning
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm