– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Så oerhört dumt!

Två domar har fallit under senare tid angående utövande av våld i skolan, läs artikel via länk nedan. Slutsatsen blir att skolan är en plats där man helt enkelt ska förvänta sig och dessutom tåla att utsättas för våld. Så fantastiskt oerhört dumt! Varför kan vi inte från samhällets sida tydligt visa att våld aldrig är OK? Hur ska barn förstå och ta till sig samhällets spelregler om de inte gäller i skolan? Länkar: Artikel i Aftonbladet
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm