– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Samlat grepp om främlingsfientlighet

Regeringen har idag beslutat att ta ett samlat grepp om främlingsfientligheten. En särskild utredare ska tillsättas med uppdrag att analysera nuläget i Sverige och komma med rekommendationer. Redan nu pekas skolan ut som en viktig arena. Bra initiativ – och visst är det här ett uppdrag som ingår i skolans värdegrundsuppdrag. Men återigen vi behöver inte bara tomma ord, vi behöver konkreta verksamma metoder, struktur och styrning samt resurser för att kunna uppfylla det. Och det hoppas jag att utredaren kommer fram till – Medan vi väntar så finns det material som redan idag visar på hur skolan kan arbeta för att motverka främlingsfientliga och odemokratiska strömningar bland eleverna. EXIT, Fryshusets skolmaterial tar upp dessa frågor. Länkar: Läs mer om regeringens förslag / Läs om EXIT
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm