– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Sir Ken Robinson igen

När jag skrev mitt första blogginlägg här på Skoluppdraget.se så hade jag med en video med Sir Ken Robinsons föredrag – Do school kill creativity? Nu har jag hittat en ny video med honom. Se, lyssna och reflektera. Kloka ord tycker jag. Skolan måste våga gå ifrån det invanda trygga och bli mer flexibel i val av metoder, angreppssätt, arbetssätt och i användande av tekniska hjälpmedel. Länkar: Video med Sir Ken Robinson
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm