– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Skolan blir inte bättre för att lärarna har legitimation

I dagens DN så ägnas ledaren, DN.debatt och DN gratulerar åt skolan. Huvuddelen handlar om det nu allt mer röriga genomförandet av reformen med lärarlegitimationer. Ledaren använder rubriken – Ett riktigt fiasko! Och det verkar återigen som om regeringen med utbildningsminister Jan Björklund marscherat för hastigt fram och beslutat om något utan föregående analys. Ekonomiska resurser saknas, tid saknas och vad det verkar även tydliga riktlinjer. På debattsidan är Metta Fjelkner och Freddy Grip, Lärarnas Riksförbund, inte alls nöjda med att reformen nu skjuts upp på obestämd tid. För egen del tycker jag varken bu eller bä gällande reformen om lärarlegitimation. Dock tycker jag att den tar oerhört mycket kraft och resurser från den kanske viktigaste frågan. Hur utvecklar vi den svenska skolan, så att den blir bättre. För skolan kommer inte per automatik bli bättre av att alla lärare har fått en legitimation. Därför håller jag med DN:s ledarskribent som skriver – Om målet är att höja elevernas kunskapsnivå krävs en politik som skapar bättre förutsättningar för lärare att utvecklas i yrket. Lärare behöver hjälp att bryta invanda, ineffektiva sätt att agera i klassrummet. De behöver såväl impulser utifrån som tillfällen att tillsammans med kollegor utveckla sina undervisningsmetoder. Skolpolitiken måste målmedvetet och uthålligt inriktas på att sprida goda exempel. Det behövs en nationell kultur där kunskap inte betraktas som något man har eller inte har utan som något som ständigt utvecklas och förfinas. Jag säger det igen – Lärarlegitimationen kommer inte att förbättra den svenska skolan, fokus måste ligga på utveckling av pedagogik och förhållningssätt. Och just nu är alla, regeringen, Björklund, Skolverket, Lärarfacken fullt fokuserade på att lärarlegitimationsreformen håller på att kapsejsa. Desto roligare då att läsa om NO-läraren Ola Palm som gratuleras av DN för att han har tilldelats Kungliga Vetenskapsakademins pris för sitt pedagogiska utvecklingsarbete. Han är verksam inom ett samverkansprojekt med Stockholms universitet som har som mål att utveckla pedagogiken i NO-ämnena. Det handlar om att koppla teoretiska kunskaper till praktiska övningar för eleverna. Bland annat har eleverna fått till uppgift att bygga en modell av ett höghus i skala 1:20. Ett åttavåningshus med 32 lägenheter. Avlopp ocih el ska planeras in. Eleverna har även tidigare fått göra sin egen fuktkräm. Det här låter kanon tycker jag. Därför gör jag mitt för att sprida detta goda exempel – Heja Ola och hans gelikar! Med eller utan legitimation.
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm