– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Skyhöga kostnader för extremism

I DN kan vi idag läsa om vad samhällskostnaderna är för att ungdomar hamnar i utanförskap, kriminella gäng eller extremistiska rörelser. Det handlar om miljoner kronor för varje individ. Varje krona som satsas på bra förebyggande insatser alternativt på stöd att lämna destruktiva miljöer betalar sig mångfaldigt tillbaka. Förebyggande arbete och insatser måste prioriteras. Med forskningsrapporter som denna som underlag kan kanske även politiker få upp ögonen för det. Inte minst skolan är en allt för outnyttjad resurs för att stödja barn och ungdomar att hitta en för dem och för samhället bra livsbana. Lösgör resurser för att utbildning och metodutveckling – förebyggande arbete i skolan. Lösgör resurser för att anställa fler till skolan. elevhälsa och specialpedagoger och varför inte någon eller några på varje skola som har som ansvarsområde att enbart jobba med att stärka skolans skyddsfaktorer och motverka riskfaktorer i skolans miljö? Något som utöver samhällsekonomiska vinster även skulle påverka skolornas möjlighet att uppnå kunskapsmålen med alla elever. Länkar: Skyhöga kostnader för extremism – DN 23 april
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm