– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Spännande möten

I dag är det först nu möte med styrgruppen för Projekt Oberoende, som jag är projektledare för. Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle och A Non Smoking Generation. Projektet syftar till att samverka med kommuner och skolor kring det drogförebyggande arbetet kring barn och unga. Möte två i dag är med Teater Pero och deras föreställning Å andra sidan som bygger på Stefan Einhorns böcker om godhet och medmänsklighet. VI ska bolla lite idéer om hur skolor som kommer och ser föreställningen kan arbeta vidare i lektioner och med skolmiljön.
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm