– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Spännande samtal

Igår var jag inbjuden till Stefan Einhorns releasfest för hans nya bok – Änglarnas svar. Stefan och förre utrikesministern och ordförande i FN:s generalförsamling, Jan Eliasson, förde som inledning på kvällen ett samtal om boken och dess huvudtema kring ont och gott samt livsavgörande val. Det blev ett spännande samtal att lyssna till där Jan Eliasson kunde dra paralleller till sina möten med tyranner och våldshärskare som Saddam Hussein, Mugabe och Khaddaffi. Jan Eliasson menade att civilisationens fernissa i form av godhet är tunn och mycket lätt kan skadas och att människor och samhällen då kan hänfalla till oerhörd grymhet. Han nämnde bland annat folkmordet i Rwanda, som exempel. Det är en kamp och något vi måste jobba med att stärka denna skyddande fernissa. Stefan hävdade å sin sida att de flesta människor har både gott och ont i sig men att forskning har visat det finns människor som överhuvudtaget inte begår onda handlingar och det som är gemensamt för dessa är att de har vuxit upp i familjer och miljöer där värdegrundsfrågor har varit grundläggande och funnits som en ständigt pågående diskussion. Reflektion utifrån det här samtalet blir att medmänsklighet och godhet är något vi inte kan ta för givet utan både som individer och som samhälle måste värna om. Och skolan har ett värdegrundsuppdrag som just handlar om att värna om dessa goda värden. Läs gärna (länken nedan) om den utbildning/seminarium som jag och Stefan har utvecklat – Konsten att vara snäll och bli klok i skolan – kanske är det ett sätt för er skola att lyfta värdegrundsuppdraget i er verksamhet. Länkar: Konsten att vara snäll och bli klok i skolan
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm