– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Tillägnelse och reflexion

20111206112925_Elle KeyLäser en intressant artikel i DN om Ellen Key och hennes tankar kring skola och pedagogik. Fastnar speciellt för några saker. Exempelvis att Ellen Key menade att – Kunskap kan aldrig vara målet – Bildning är målet. Och bildning är ”det som är kvar när vi glömt bort vad vi lärt oss. Ju större rikedom av dylikt kvarstannande gods, desto större är behållningen av ett studium. Ju fler inre bilder, vibrerande känslor och tankeförbindelser, desto mer utveckling har vi av ett studium”. Ellen Key menar att två begrepp är av särskilt värde för att bildning ska ske; tillägnelse och reflexion. Och med det menar hon att det är viktigt att den som läser en text, eller på annat sätt tar in nya kunskaper, ges möjlighet att göra den till sin (tillägnar sig den) och att det görs bäst genom att eleverna ges möjlighet till reflexion. Att få möjlighet att reflektera kring den nya kunskapen och dess relation till annan tidigare erövrad kunskap men även i förhållande till egna upplevelser och erfarenheter. Att få samtala om den nya kunskapen, reflektera, argumentera och få ta värderingsmässig ställning till den. På så sätt kan kunskapen bli ens egen och då blir den också verktyg att använda i livet. Det här är, tror jag, även nyckeln till att få skolans två uppdrag – kunskapsuppdraget och värdegrundsuppdraget – att löpa parallellt och berika varandra. Om vi ger eleverna möjlighet att värderingsmässigt reflektera och argumentera kring den kunskap de inhämtar så får vi en vinn vinn situation. Kunskapen blir till bildning (egna verktyg att använda i livet) och samtidigt utvecklar vi elevernas förmåga till värdegrundsbaserad reflektion. Och då uppfyller vi båda skolans uppdrag. Ellen Key levde och verkade i slutet på 1800-talet och i början på 1900-talet men hennes två begrepp – Tillägnelse och Reflexion är högst relevanta även idag och borde vara målbilden för alla lärare. Länkar: DN artikel Ellen Key
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm