– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Tre händelser i veckan

En målning på en skola i Luleå orsakade debatt i veckan. En elev protesterade och menade att målningen var sexistisk och förmedlade att sexuella trakasserier var något roligt. Hon stod länge ensam upp mot en skolledning som inte tänkt efter, före målningen kom upp. Eleven säger i ett citat – ”Skolledningen kan inte bara hålla på och lulla på utan att tänka efter, det är ju barn det handlar om.” En explosion inträffade på en skola i Huddinge, vilket även det får stor massmedial uppmärksamhet den här veckan. Och elever som intervjuas säger – ”Det smäller ofta smällare i skolan så vi trodde att det var en smällare även denna gång.” Alltså, explosioner tillhör vardagen. Först när brandlarmet gick igång förstod eleverna, att den här gången var det något utöver det vanliga. Jag själv träffar en rektor den här veckan, som uppgivet berättar att de inte har tid, ork eller för den delen rutiner för skolövergripande insatser för att stärka skolans sociala miljö. Och om de nu skulle göra något – vad skulle det vara? Säger hon med ett kroppsspråk som talar sitt tydliga språk. De vet faktiskt inte vad för insatser som har effekt på skolmiljön. De vet inte vad de ska göra. Istället anlitar skolan ett vaktbolag några timmar i veckan för att bringa någon form av ordning. Och för att visa att man gör något. Tre händelser den här veckan som på olika sätt tydliggör avsaknaden av ett effektivt värdegrunds- och trygghetsarbete i de svenska skolorna. Och med värdegrundsarbete menar jag ett arbete som syftar till att skolan ska genomsyras av de samhälleliga- och mänskliga värderingarna som läroplan har gett skolan i uppdrag att förmedla. Skolans värdegrund ska förmedlas såväl i undervisningen som i form av en trygg, hälsofrämjande och värdgrundsbärande skolmiljö. Att arbeta med värdegrundsfrågorna och skolans sociala miljö är inget som sker av sig självt. Det är inget som blir hållbart av adhoc- eller tomtebloss insatser. Det krävs ett medvetet och reflekterande förhållningssätt hos skolledning och skolpersonal. Det krävs rutiner och ett strukturerat arbetssätt med forskningsbaserade verktyg. Det krävs ambitioner och visioner. Det krävs en höjd blick för att hitta samverkansmöjligheter mellan arbetslag och mellan olika yrkesgrupper i skolan. Mellan skolpersonal, elever och föräldrar. Och mellan skolan och dess omvärld. Ett sådant arbete, vet vi, stärker skolans sociala miljö, ökar trivsel och trygghet och blir ett stöd och en drivkraft för eleverna att uppnå sina kunskapsmål. Den enda vägen att gå för en skola med ambitionen att vara en måluppfyllande skola. Ett framgångsarbete för skola, elever och samhället i stort. Och det bästa ut av allt är att det är fullt möjligt att utveckla på alla skolor i Sverige. Mitt möte med rektorn i veckan tog en bra vändning, vi har nu påbörjat ett arbete där vi både ser till konkreta insatser för att stärka skolans sociala miljö men också till en strukturerad implementeringsprocess så att vi får hållbarhet och långsiktighet i det vi gör. Vill ni på er skola ha ett bollplank eller få konkret stöd i ert arbete att utveckla skolans sociala miljö. Hör gärna av er till mig – niklas@skoluppdraget.se
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm