– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Uppdrag för Skolverket

Jag har fått i uppdrag av Skolverket att ta fram texter och material för ANDT (Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak)-undervisning. Materialet kommer läggas upp på Skolverkets hemsida och syftar till att stödja skolors arbete med dessa frågor. Satsningen ligger inom ramen för Skolverkets regeringsuppdrag att just utveckla ANDT-undervisningen. Som i sin tur är en del av regeringens hela ANDT – strategi. I mitten på april ska jag vara klar med det här materialet och då läggs det också upp på Skolverkets hemsida.
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm