– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Utvecklingsarbete i Kronobergs län

utvecklingsarbete-kronobergs-lan

Jag har nu haft Växjö som boendeort de senaste tre dagarna. Anledningen till det är att jag har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län och Landstinget Kronoberg att projektleda ett utvecklingsarbete som går under namnet – Tobaksfri skola Kronoberg. Under dessa tre dagar har vi besökt och haft planeringsmöten med de sex skolor som ska delta i utvecklingsarbetet. Vi kommer under våren att genomföra förankringsarbete på skolorna samt ge dem en grundläggande utbildning. Sedan fortsätter vi att ge dem stöd och handledning under hela läsåret HT 2014 – VT 2015. Målsättningen är att dessa skolor sedan ska kunna fungera som inspirationskällor för övriga skolor i länet.

© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm