– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Visa den här filmen för eleverna

Den här filmen – Kony 2012 – berättar om en glömd, osynlig men pågående tragedi. Om brott mot mänskligheten och hur fruktansvärt ojämlik vår värld fortfarande är. Men den är också en berättelse om att en ny tid är i antågande och att vi står inför fantastiska möjligheter att förändra och påverka. Och att vi var och en har en roll att spela och ett ansvar att ta. Visa filmen för era elever. Den berör känslomässigt och det finns hur många frågor som helst att reflektera över och ta upp till diskussion. Inte minst ur ett demokrati och människorätts perspektiv.
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm