– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Författar Arkiv

Skolan viktig för elevernas förtroende för samhället

En ny undersökning visar att lärare har en viktig roll att spela för att väcka elevernas intresse för politik och samhällsfrågor. Men inte bara det – utan även för att eleverna ska känna förtroende för samhället. Skolans demokratiuppdrag, lärarens roll som samhällsrepresentant, är oerhört viktig. Inte minst för att motverka olika former av radikalisering och utanförskap. Läs mer här 

Snart Skolforum – Kom och lyssna på min föreläsning

Den 31 oktober och 1 november är Skolforummässan i Älvsjö, Stockholm. På måndagen den 31 oktober, kl. 14.00 föreläser jag under rubriken Tobaksfri skoltid – hur når vi dit? Så här står det i programmet: Nästan alla (90%) som börjar röka eller snusa gör det före de fyllt 18 år. Man kan säga att fönstret mot ett eventuellt tobaksbruk står öppet under tonåren, medan man går i skolan. En skoltid fri från tobak har visat sig vara ett avgörande stöd för unga att förbli tobaksfria. Men hur når vi dit? Läs mer om arbetet på www.tobaksfriskoltid.nu 

Radioproduktion som pedagogiskt verktyg

Jag har under våren och fortsätter nu under hösten att samarbeta med mediahuset Fanzingos verksamhet Radio Fri. www.radiofri.se Radio Fris radioproducenter åker runt på bland annat SIS-institutioner och ger inlåsta ungdomar, som en del av deras skolarbete, möjlighet att göra radioprogram. Jag leder ett utvecklingsarbete som har fått ekonomiskt stöd från Specialpedagogiska Skolmyndigheten. Vi, jag, radioproducenterna och skolans lärare, har tagit fram en modell där radioproduktionen går in som en del av elevernas skolarbete i svenska och samhällskunskap. Målsättningen är att arbetet ska stödja eleverna, som ofta har läs- och skrivsvårigheter, att utveckla färdigheter inom dessa områden. Mitt arbete ska resultera i ett handledningsmaterial som framöver ska kunna användas när SIS-skolor och Radio Fri samarbetar.

Tack för 2015 – nu tar vi sats för 2016!

Det blev verkligen en sverigeresa under 2015. Jag har föreläst och arbetat i alla landsändar – eller vad sägs om Luleå, Gislaved, Växjö, Linköping, Säffle, Lysekil, Ljungby, Älmhult, Arvika, Göteborg, Nyköping, Norrköping Braaås, Lammhult, Älghult, Tingsryd, Katrineholm, Stockholm, Enköping, Bollnäs och Karlstad. Jag har också varit tre vändor på Åland/Mariehamn och föreläst för såväl lärare som elever. Någonstans runt 8000 personer har jag haft förmånen att få möta och föreläsa för under året. Och jag har varit delaktig som handledare i närmare 30 skolors kvalitetsutvecklingsarbete (kring olika frågor). Projektledning av utvecklingsprojektet – Tobaksfri skoltid NU! är en härlig utmaning som fortsätter även under 2016 och 2017. Likaså samverkan med Länsstyrelsen i Värmland och med Länstyrelsen i Kronobergs län och Region Kronoberg. Verksamhetsutveckling samt pedagogiskt metodutvecklingsarbete tillsammans med Radio Fri och SIS inleddes 2015 och fortsätter även det under 2016. Vi har där fått ett projektbidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten för att utveckla radioproduktion som ett pedagogiskt verktyg för att stärka elever med läs- och skrivsvårigheter. Tack till er alla som jag har mött och samverkat med under året. Hoppas vi får möjlighet att träffas och arbeta vidare under 2016.

© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm