– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Välkommen till Skoluppdraget.se!

Skolframgång är den starkaste skyddsfaktor vi kan ge våra unga. I en tillitsfull, trygg och hälsofrämjande skolmiljö lär sig eleverna mer. Därför är ett aktivt och medvetet arbete med skolans sociala uppdrag en väg att stödja eleverna att lyckas, att nå skolframgång.

Skoluppdraget.se erbjuder:

  • Stöd till skolor att utveckla en tillitsfull, trygg och hälsofrämjande skolmiljö samt en undervisning som binder samman kunskap och värdegrund.

  • Stöd till kommuner att utveckla en kommunövergripande strategi och röd tråd i det förebyggande arbetet i skola och andra ungdomsmiljöer.

  • Stöd till myndigheter och organisationer att utveckla metoder och material för förebyggande och främjande insatser i skola och andra ungdomsmiljöer.

Aktuella föreläsningar och utbildningar

Konsten att vara snäll och bli klok i skolan

» Ladda ner PDF

Kommunal samverkan – Om att skapa en röd tråd i det förebyggande arbetet

» Ladda ner PDF

Tobaksfri skola – Hur når vi dit?

» Ladda ner PDF

ANTa utmaningen – Om hur skolans ANT-arbete verkligen kan göra skillnad

» Ladda ner PDF

Konsten att kommunicera och göra succé på föräldramöten

» Ladda ner PDF

Sommarlovet är över – Nu kör vi!

Har efter en lång ledighet – nästan 6 veckor – börjat arbeta igen. Ett nytt läsår och start av nya projekt och utvecklingsarbeten står inför dörren. Började förra veckan med att besöka Norrköping och träffade de skolor som där ska ingå i utvecklingsarbetet – Tobaksfri skoltid NU! Åkte sedan vidare till Åland – där Ålands landskapsregering har anlitat mig för att arbeta med de två gymnasieskolornas tobaksförebyggande arbete.
Utbildning A Non Smoking Generation Föreläsare #Tobaksbarn

Utbildning A Non Smoking Generation Föreläsare #Tobaksbarn

Hemmasittande elever måste ges förutsättningar att komma tillbaka till skolan

Skollagen är mycket tydlig och lättolkad när det gäller detta – Alla elever ska utifrån sina förutsättningar ges stöd att genomföra och klara av skolan. Det är inte förhandlingsbart, det är inget vi av kostnadsskäl kan välja bort. Skolor och deras huvudmän måste bli mycket bättre på det här och avsätta de resurser som krävs. De samhällskostnader som krävs för detta är här och nu – jag vet – men de långsiktiga vinsterna av att ”alla barn” får en god skolgång är mångdubbla kostnaderna. Det vet vi ju. Läs Malena Ernmans och Jiang Millingtons viktiga artikel här: Våra barn slogs ut i den svenska skolan.

Vad kan vara viktigare än att lära sig konsten att må bra och bli en god medmänniska?

Intressant debattartikel här: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2715932-skolan-maste-lara-eleverna-att-ma-bra. Livskunskap – borde inte klinga illa, men gör det i dag efter många lite tveksamma försök och metoder. Och det är kanske som Skolverket menar att livskunskapsfrågorna borde kunna hanteras inom ramen för ordinarie ämnesundervisning. Men ordinarie ämnesundervisning är ofta fokuserad på faktakunskaper och det ges mycket lite utrymme och tid för att eleverna ska ges möjlighet att reflektera över etiska och existentiella frågeställningar kopplat till ämnet.

Tobaksfri skoltid NU!

Som en fortsättning på tidigare utvecklingsprojekt tar jag mig nu an utvecklingsarbetet – Tobaksfri skoltid NU! – som projektledare. Projektet ska drivas under 2015 – 2017 i samverkan med tre kommuner och ett friskoleföretag. Rekrytering av samverkande kommuner och friskoleföretag pågår just nu och har mötts av ett stort intresse. Vi kommer nu fortsätta att arbeta med den metod som tagits fram i tidigare metodutvecklingsprojekt och som utvärderats med gott resultat. Samtidigt kommer projektägaren – organisationen A Non Smoking Generation – opinionsbilda i frågan om tobaksfri skoltid. Något som redan är lagstadgat i vårt grannland Norge – och som införs runt om i USA – http://www.ktul.com/story/28995891/all-oklahoma-public-schools-to-be-tobacco-free. Är ni intresserade av hur skolan effektivt kan arbeta tobaksförebyggande – hör av er till mig niklas@skoluppdraget.se.

Skolan så oerhört viktig

Att gå i skolan är viktigt på så många olika sätt. Man får möjlighet att tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter. Man får testa våra ställningstaganden och forma sin värdegrund. Och inte minst man får ingå i ett socialt sammanhang och på så sätt utveckla sin sociala kompetens och samspelet med andra människor. De så kallade hemmasittarna missar alla dessa utvecklingsmöjligheter – inte minst gällande deras sociala utveckling. Därför så viktigt att vi tidigt fångar upp och hjälper hemmasittarna tillbaka till skolan så fort det bara går. Läs mer här – http://www.svt.se/opinion/article2677361.svt

Följ oss på Instagram: @Skoluppdraget


Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/skoluppd/public_html/wp-content/plugins/alpine-photo-tile-for-instagram/gears/alpinebot-primary.php(380) : eval()'d code on line 1
Sorry:

- Instagram feed not found.
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm