– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Välkommen till Skoluppdraget.se!

Skolframgång är den starkaste skyddsfaktor vi kan ge våra unga. I en tillitsfull, trygg och hälsofrämjande skolmiljö lär sig eleverna mer. Därför är ett aktivt och medvetet arbete med skolans sociala uppdrag en väg att stödja eleverna att lyckas, att nå skolframgång.

Skoluppdraget.se erbjuder:

  • Stöd till skolor att utveckla en tillitsfull, trygg och hälsofrämjande skolmiljö samt en undervisning som binder samman kunskap och värdegrund.

  • Stöd till kommuner att utveckla en kommunövergripande strategi och röd tråd i det förebyggande arbetet i skola och andra ungdomsmiljöer.

  • Stöd till myndigheter och organisationer att utveckla metoder och material för förebyggande och främjande insatser i skola och andra ungdomsmiljöer.

Aktuella föreläsningar och utbildningar

Konsten att vara snäll och bli klok i skolan

» Ladda ner PDF

Kommunal samverkan – Om att skapa en röd tråd i det förebyggande arbetet

» Ladda ner PDF

Tobaksfri skola – Hur når vi dit?

» Ladda ner PDF

ANTa utmaningen – Om hur skolans ANT-arbete verkligen kan göra skillnad

» Ladda ner PDF

Konsten att kommunicera och göra succé på föräldramöten

» Ladda ner PDF

Våld och hot ett arbetsmiljöproblem i skolan

Arbetsmiljöverket genomför just nu en stor undersökning av arbetsmiljön i svenska skolor. Och man ser att skolorna har stora utmaningar framför sig. Bland annat med att utveckla ett förebyggande arbete mot våld och hot i skolan. Våld och hot är ju som bekant inte bara ett arbetsmiljöproblem utan även lagbrott och ett samhällsproblem.

Föreläser på Luftkonferensen

Den 2 – 3 oktober 2014 genomförs Luft-konferensen i Umeå. Luftkonferensen är Sveriges största konferens på tobaksområdet och både svenska och internationella föreläsare kommer att föreläsa. Så ska även jag göra. Min programpunkt går under rubriken – Hur får man förebyggande metoder att leva vidare som en del av ordinarie verksamhet. Den här konferensen handlar ju om tobak och tobaksförebyggande arbete. Men det jag ska prata om är applicerbart på vilket förebyggande arbete som helst. Klicka på länken nedan så kommer ni till presentationen av alla föreläsare som är klara till dags dato. Föreläsare LUFT

Lite av varje

Alltid intressant att läsa förslag på hur skolan kan bli bättre. Här (se länk nedan) har vi ett förslag, eller rättare sagt fem, där man blandar och ger ganska så rejält enligt min åsikt. Vad tycker ni? Skolan är viktig – Fem förslag för en hållbar lösning Och sen kunde man läsa om att ett av de material som jag har varit med och tagit fram – Var går gränsen (BRÅ) – används av en skola i Gnesta. Kul! Läs om det här artikel

Varför har skolor så svårt med internkommunikationen?

I dag skulle jag föreläsa för all personal på en gymnasieskola. Skolan har själva anmält sig till ett utvecklingsprojekt där denna föreläsning ingår som en del av förankringsarbetet. När klockan väl var slagen och föreläsningen skulle börja hade 15 av skolans 85 medarbetare infunnit sig. Och vi tvingades att ställa in föreläsningen.

Följ oss på Instagram: @Skoluppdraget


Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/skoluppd/public_html/wp-content/plugins/alpine-photo-tile-for-instagram/gears/alpinebot-primary.php(380) : eval()'d code on line 1
Sorry:

- Instagram feed not found.
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm