– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Välkommen till Skoluppdraget.se!

Skolframgång är den starkaste skyddsfaktor vi kan ge våra unga. I en tillitsfull, trygg och hälsofrämjande skolmiljö lär sig eleverna mer. Därför är ett aktivt och medvetet arbete med skolans sociala uppdrag en väg att stödja eleverna att lyckas, att nå skolframgång.

Skoluppdraget.se erbjuder:

  • Stöd till skolor att utveckla en tillitsfull, trygg och hälsofrämjande skolmiljö samt en undervisning som binder samman kunskap och värdegrund.

  • Stöd till kommuner att utveckla en kommunövergripande strategi och röd tråd i det förebyggande arbetet i skola och andra ungdomsmiljöer.

  • Stöd till myndigheter och organisationer att utveckla metoder och material för förebyggande och främjande insatser i skola och andra ungdomsmiljöer.

Aktuella föreläsningar och utbildningar

Konsten att vara snäll och bli klok i skolan

» Ladda ner PDF

Kommunal samverkan – Om att skapa en röd tråd i det förebyggande arbetet

» Ladda ner PDF

Tobaksfri skola – Hur når vi dit?

» Ladda ner PDF

ANTa utmaningen – Om hur skolans ANT-arbete verkligen kan göra skillnad

» Ladda ner PDF

Konsten att kommunicera och göra succé på föräldramöten

» Ladda ner PDF

Skolmisslyckanden största riskfaktorn

Andelen unga män som begår brott har sjunkit. Vid en jämförelse med ungdomar födda 1965, 1975 och 1985 så har forskarna kunnat konstatera att de (manliga) ungdomarna som var födda på 1980-talet i mindre utsträckning begick brott än de som var födda 1965. Man tittar även på orsaker till denna förändring och Internet uppges vara ett skäl till denna minskade brottslighet. Internet nämns ju även som orsak till att ungdomsdrickandet nu har nått historiskt låga nivåer. När det gäller riskfaktorer för att unga ska hamna i kriminalitet så anges även i denna forskningsrapport dåliga eller ej fullständiga skolresultat som den enskilt största riskfaktorn. Så det är bara att konstatera hur enormt viktig skolan är för vårt samhälle. Både för att bilda och rusta barn och unga för framtidens utmaningar, men även för att bygga det goda samhället. Läs DN-artikel här  

Elevernas ansvar

Har eleverna något ansvar för sin skolgång? Tar det i så fall detta ansvar ? På båda frågorna svarar Erik Helmerson nej i en artikel i DN. Han utgår från en skrift med skolregler anno 1906. I denna skrift kan läsas både om hur eleverna förväntas uppföra sig mot lärarna och vilket ansvar de har för sina studier.

Ordning och redadebatten

Utbildningsminister Jan Björklund har tillsatt Metta Fjelkner, nyligen avgången ordförande för Lärarnas Riksförbund, som utredare. Det hon ska utreda är hur vi kan skapa ”ordning och reda” i skolan. Min fråga blir – Vad sägs om att ta en annan utgångspunkt för hennes uppdrag än det numera så slitna ”ordning och reda” mantrat. Och istället fråga oss hur skapar vi trygghet, trivsel, arbetsro och arbetsglädje i skolan? Och svaret på den frågan behöver inte utredas, det vet vi. Tillitsfulla relationer mellan elever och lärare. Och som det går att läsa i nedanstående länkade text av Susanna Birgersson. Uppmuntran är en viktig ingrediens i att skapa sådana relationer.

Läs artikel: http://www.dn.se/ledare/signerat/arbetsro-lat-lararna-inspirera-varandra/

Utvecklingsarbete i Kronobergs län

utvecklingsarbete-kronobergs-lan

Jag har nu haft Växjö som boendeort de senaste tre dagarna. Anledningen till det är att jag har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län och Landstinget Kronoberg att projektleda ett utvecklingsarbete som går under namnet – Tobaksfri skola Kronoberg. Under dessa tre dagar har vi besökt och haft planeringsmöten med de sex skolor som ska delta i utvecklingsarbetet. Vi kommer under våren att genomföra förankringsarbete på skolorna samt ge dem en grundläggande utbildning. Sedan fortsätter vi att ge dem stöd och handledning under hela läsåret HT 2014 – VT 2015. Målsättningen är att dessa skolor sedan ska kunna fungera som inspirationskällor för övriga skolor i länet.

Följ oss på Instagram: @Skoluppdraget


Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/skoluppd/public_html/wp-content/plugins/alpine-photo-tile-for-instagram/gears/alpinebot-primary.php(380) : eval()'d code on line 1
Sorry:

- Instagram feed not found.
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm