– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Välkommen till Skoluppdraget.se!

Skolframgång är den starkaste skyddsfaktor vi kan ge våra unga. I en tillitsfull, trygg och hälsofrämjande skolmiljö lär sig eleverna mer. Därför är ett aktivt och medvetet arbete med skolans sociala uppdrag en väg att stödja eleverna att lyckas, att nå skolframgång.

Skoluppdraget.se erbjuder:

  • Stöd till skolor att utveckla en tillitsfull, trygg och hälsofrämjande skolmiljö samt en undervisning som binder samman kunskap och värdegrund.

  • Stöd till kommuner att utveckla en kommunövergripande strategi och röd tråd i det förebyggande arbetet i skola och andra ungdomsmiljöer.

  • Stöd till myndigheter och organisationer att utveckla metoder och material för förebyggande och främjande insatser i skola och andra ungdomsmiljöer.

Aktuella föreläsningar och utbildningar

Konsten att vara snäll och bli klok i skolan

» Ladda ner PDF

Kommunal samverkan – Om att skapa en röd tråd i det förebyggande arbetet

» Ladda ner PDF

Tobaksfri skola – Hur når vi dit?

» Ladda ner PDF

ANTa utmaningen – Om hur skolans ANT-arbete verkligen kan göra skillnad

» Ladda ner PDF

Konsten att kommunicera och göra succé på föräldramöten

» Ladda ner PDF

Samtal med Anna Ekström

samtal-med-anna-ekstrom

I dag träffade jag Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket. Vi diskuterade hur tobaksfrågan bör hanteras i skolmiljön. Som ni ser på bilden så fångades vårt samtal på film. Och Skolverkets film om Tobaksfri skola kommer vara klar i mars och då läggas upp på Skolverkets hemsida. Då får ni veta vad vi sa.

Filminspelning på Stadsbiblioteket

I dag var det tidig start. Innan Stadsbiblioteket i Stockholm hade öppnat för besökare så fick vi möjlighet att i dessa fantastiska lokaler spela in ett par scener för filmen – Tobaksfri skoltid. Filmen gör vi för Skolverkets räkning och den ingår som en del av Skolverkets regeringsuppdrag – att utveckla skolornas arbete med ANDT (Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak). Själv agerar jag någon form av programledare/ berättare i filmen och har med andra ord fått pröva på hur det är att inför kamera både försöka prata och agera. Har nu förstått att jag inte är något ämne för en framtida programledarkarriär då jag har mycket svårt att göra två saker samtidigt. Exempelvis gå och prata. Något av det går som oftast fel. Nåväl hoppas filmen som helhet blir bra och kan inspirera till diskussioner på skolor runt om i landet. Nu sitter jag på tåget mot Eskilstuna, där jag ska träffa Rinmangymnasiets arbetsgrupp för ett tobaksfritt gymnasium.

Skoluppdraget.se tar sommarlov!

Skoluppdraget.se har i maj fyllt 6 år och ska under sommaren få en uppfräschning. Det innebär att vi stänger ned under sommaren och öppnar upp igen lagom till skolstart i månadsskiftet augusti/september. Ett än större fokus kommer då att ligga på att förmedla kunskaper om och tips på material att använda i undervisningen kring värdegrunds-, hälso- och samhällsfrågor. Samt hur man som skola kan utveckla en trygg och främjande skolmiljö. Väl mött då. Hälsningar Niklas Odén

Forskare svarar om unga på nätet

Debatten om näthat och att unga kränks på nätet riskerar att hamna snett och kanske till och med blir kontraproduktiv. Forskarna Elza Dunkels och Marcin De Kaminskis startar nu upp en webbtjänst dit man kan vända sig med frågor som berör ungdomars liv på nätet. De båda forskarna menar att det finns belägg för att ungdomar som befinner sig i riskzonen på nätet också befinner sig i rikszonen i ”verkliga livet”. Och att istället för att fokusera på det ”farliga nätet” borde kraft läggas på att stödja ungdomar som har det svårt. Återigen landar vi i att fokus bör läggas på att i första hand utveckla skyddsfaktorerna kring våra barn och unga. Och skolan har stora möjligheter att bidra i det arbetet med att bygga skyddande nät kring våra unga. Länkar: Forskare svarar om unga på nätet

Följ oss på Instagram: @Skoluppdraget


Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/skoluppd/public_html/wp-content/plugins/alpine-photo-tile-for-instagram/gears/alpinebot-primary.php(380) : eval()'d code on line 1
Sorry:

- Instagram feed not found.
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm