– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Välkommen till Skoluppdraget.se!

Skolframgång är den starkaste skyddsfaktor vi kan ge våra unga. I en tillitsfull, trygg och hälsofrämjande skolmiljö lär sig eleverna mer. Därför är ett aktivt och medvetet arbete med skolans sociala uppdrag en väg att stödja eleverna att lyckas, att nå skolframgång.

Skoluppdraget.se erbjuder:

  • Stöd till skolor att utveckla en tillitsfull, trygg och hälsofrämjande skolmiljö samt en undervisning som binder samman kunskap och värdegrund.

  • Stöd till kommuner att utveckla en kommunövergripande strategi och röd tråd i det förebyggande arbetet i skola och andra ungdomsmiljöer.

  • Stöd till myndigheter och organisationer att utveckla metoder och material för förebyggande och främjande insatser i skola och andra ungdomsmiljöer.

Aktuella föreläsningar och utbildningar

Konsten att vara snäll och bli klok i skolan

» Ladda ner PDF

Kommunal samverkan – Om att skapa en röd tråd i det förebyggande arbetet

» Ladda ner PDF

Tobaksfri skola – Hur når vi dit?

» Ladda ner PDF

ANTa utmaningen – Om hur skolans ANT-arbete verkligen kan göra skillnad

» Ladda ner PDF

Konsten att kommunicera och göra succé på föräldramöten

» Ladda ner PDF

Spännande möten

I dag är det först nu möte med styrgruppen för Projekt Oberoende, som jag är projektledare för. Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle och A Non Smoking Generation. Projektet syftar till att samverka med kommuner och skolor kring det drogförebyggande arbetet kring barn och unga. Möte två i dag är med Teater Pero och deras föreställning Å andra sidan som bygger på Stefan Einhorns böcker om godhet och medmänsklighet. VI ska bolla lite idéer om hur skolor som kommer och ser föreställningen kan arbeta vidare i lektioner och med skolmiljön.

Utbildning av Inspiratörer

För 18:e året i rad inleder jag höstterminen med att utbilda A Non Smoking Generations Inspiratörer. Inspiratörerna kommer sedan under läsåret att träffa (klassbesök) elever i årskurserna 5 till 9 i grundskolan och 1 – 3 i gymnasiet. A Non Smoking Generations Inspiratörers besök är ett uppskattat och bra komplement som stärker skolans eget tobaksförebyggande arbete. Vill ni boka en Inspiratör till er skola hör av er till A Non Smoking Generation – tel 08 10 93 00 eller via info@nonsmoking.se

Sommarlovet över för min del

Så var då denna sommars ledighet till ända. Och jag rivstartar på en gång. Sitter nu på tåget mot Hudiksvall – naturligtvis försenat – för att i morgon bitti starta upp en för mig lång föreläsningsdag. Två pass á 3 timmar med vardera 100 lärare närvarande. Det är Bromangymnasiet som vill veta hur de kan ta sig an tobaksfrågan på skolan så att deras elever kan stöttas till en tobaksfri skoltid och med det öka möjligheterna till ett tobaksfritt liv. På onsdag morgon träffar jag lärarna på Farstagymnasiet då under temat – Konsten att vara snäll i skolan – Om förhållningssätt, bemötande och goda relationer som framgångsfaktorer för skolan. Efter en sommaren är jag alltid lite ringrostig – men också sugen. Ser fram mot ett nytt läsår – ni får gärna hänga med här på skoluppdraget.se.

SOMMARLOV!

Efter vad som känns som en lång och spännande vår tar jag nu sommarlov! Jag har precis färdigställt det ANDT-material som jag har haft i uppdrag för Skolverket att ta fram. (ANDT – Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak) Materialet ska läggas upp tillsammans med ett par vetenskapliga rapporter på Skolverkets hemsida. Och mitt material är menat att ge stöd till de skolor som vill arbeta förebyggande med ANDT-frågorna och för en hälsofrämjande skola. Nu är det ju semester tider så materialet kanske först kommer upp till skolstart men jag kommer att hinta och läka här på Skoluppdraget.se när det är dags. Nu tar jag som sagt ledigt – men ser fram mot en spännande höst – föreläsningar runt om i landet, projektledning i två olika metodutvecklingsprojekt som har stöd från Statens Folkhälsoinstitut. Och uppdraget för Skolverket kommer att fortsätta i någon form. Vi hörs och ses – Trevlig sommar!

Följ oss på Instagram: @Skoluppdraget

Sorry:

- This endpoint has been retired
- Instagram feed not found.
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm