– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Välkommen till Skoluppdraget.se!

Skolframgång är den starkaste skyddsfaktor vi kan ge våra unga. I en tillitsfull, trygg och hälsofrämjande skolmiljö lär sig eleverna mer. Därför är ett aktivt och medvetet arbete med skolans sociala uppdrag en väg att stödja eleverna att lyckas, att nå skolframgång.

Skoluppdraget.se erbjuder:

  • Stöd till skolor att utveckla en tillitsfull, trygg och hälsofrämjande skolmiljö samt en undervisning som binder samman kunskap och värdegrund.

  • Stöd till kommuner att utveckla en kommunövergripande strategi och röd tråd i det förebyggande arbetet i skola och andra ungdomsmiljöer.

  • Stöd till myndigheter och organisationer att utveckla metoder och material för förebyggande och främjande insatser i skola och andra ungdomsmiljöer.

Aktuella föreläsningar och utbildningar

Konsten att vara snäll och bli klok i skolan

» Ladda ner PDF

Kommunal samverkan – Om att skapa en röd tråd i det förebyggande arbetet

» Ladda ner PDF

Tobaksfri skola – Hur når vi dit?

» Ladda ner PDF

ANTa utmaningen – Om hur skolans ANT-arbete verkligen kan göra skillnad

» Ladda ner PDF

Konsten att kommunicera och göra succé på föräldramöten

» Ladda ner PDF

Opartiska medlare för att lösa konflikter i skolan?

Läser artikel i SVD om en forskningsrapport som har tittat närmare på hur konflikter löses i skolan (se nedan). I en miljö som skolan, där vi samlar en någorlunda åldershomogen grupp, kommer det att uppstå konflikter. Det vet vi. Ingen skola är helt utan konflikter oavsett hur bra man arbetar förebyggande. Därför är det förvånande hur, generellt sett, dålig skolan är på att hantera och lösa konflikter. Allt för ofta eskalerar konflikter till att bli kränkningar och mobbning. Och väl där hamnar man också förvånansvärt ofta i konflikt med hemmen, med anmälningar till skolinspektionen som resultat. Anmälningar till Skolinspektionen drar ut på tiden och skapar en ännu större avgrund mellan skola/kommun och föräldrar/eleven. Och sådana här konflikter måste för skolans skull men framför allt för elevens/elevernas skull lösas snabbt. Det får mig att fundera på om det finns behov av professionella och opartiska medlare, specialister på konflikter i skolmiljön, som skulle kunna anlitas av skolor och kommuner när en allvarlig konflikt uppstår. Det skulle troligen spara in en hel del tid och pengar. Kanske redan finns någon/några som arbetar med det? Men vad det verkar så behöver dessa marknadsföras bättre i så fall. Sen behövs mer utbildning av skolpersonal gällande konfliktlösning. Och det borde inte vara så svårt att få till. Länkar: SVD artikel

Teater Peros – Å andra sidan

I lördags var det premiär på Teater Peros pjäs Å andra sidan. Pjäsen bygger på Stefan Einhorns texter och väcker intresse och reflektion kring stora frågor som – vad är godhet? Vad är att göra rätt? Vad får handlingar för konsekvenser och vilket ansvar har jag för det? Med mera. Pjäsen vänder sig till tonåringar och erbjuds skolor i form av klassrumsteater. Jag var på premiären och förutom att det var både underhållande och tankeväckande så är jag övertygad om att föreställningen ger många goda uppslag till fortsatt arbete med eleverna kring värdegrundsfrågorna. Rekommenderas med andra ord. Läs mer via länken nedan. Vill samtidigt påminna om att jag och Stefan Einhorn har tagit fram en utbildning/föreläsning för skolpersonal med namnet Konsten att vara snäll och bli klok i skolan. En föreläsning som inspirerar till och visar på vägar att utveckla skolans sociala miljö samt ge ett vidare perspektiv på skolans kunskapsuppdrag. Läs mer om den under rubriken utbildningar/föreläsningar till vänster. Länkar: Teater Pero

Att ha goda intentioner räcker inte

Att arbeta förebyggande, oavsett om det handlar om brotts- eller drogförebyggande eller med att främja barns och ungdomars sociala. emotionella och demokratiska utveckling så måste insatserna bottna i forskning och beprövad erfarenhet inte i en vilja att göra gott. Det gäller inom barnomsorg, skola, fritidsverksamhet och sociala projekt. Samhällets resurser och eldsjälars energi måste användas optimalt om vi ska nå framgång. De som driver sociala/förebyggande projekt har ett ansvar att utvärdera sina verksamheter. Och också förändra eller lägga ned overksamma och kontraproduktiva verksamheter. Här nedan två artiklar/röster i debatten. Länkar: Ungdomens hus i Fittja | Om Lugna gatan

Inbjudan till teater och föreläsning

Skoluppdraget.se och Teater Pero har inlett ett samarbete kring föreställningen Å andra sidan. Skoluppdraget.se vill därför tillsammans med Teater Pero erbjuda dig möjligheten att kostnadsfritt delta vid en temakväll om medmänsklighet och goda intentioner. Under kvällen ger Teater Pero föreställningen Å andra sidan. Vi får även ta del av en föreläsning med Stefan Einhorn, författare till böckerna Konsten att vara snäll och Medmänsklighet. Se här ovanför för inbjudan. Antalet platser är begränsade så det är först till kvarn som gäller. Den lärarutbildning – Konsten att vara snäll och bli klok i skolan, som Niklas Odén, Skoluppdraget.se har tagit fram tillsammans med Stefan Einhorn kan användas som komplement till det utbildningspaket som Teater Pero erbjuder skolor där föreställningen och tillhörande workshop för lärare och elever ingår. Läs gärna mer på Teater Peros hemsida www.pero.se

Följ oss på Instagram: @Skoluppdraget

Sorry:

- This endpoint has been retired
- Instagram feed not found.
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm